Blommas valpar 7 v

Några bilder från senaste dagarna.