Blommas valpblogg

Busryck efter badet
Balder är en duktig lite apportör och med matte ska han lära sig att spåra. :D